Behandling efter stroke Brister i användningen av läkemedel efter stroke


behandling efter stroke

Source: https://cdn.healthcare.se/wp-content/uploads/sites/286/2014/01/Behandling-av-stroke.jpg


Behandling av stroke | Neuro Behandling definieras som ett tillstånd med snabb utveckling av kliniska tecken på fokal eller global störning av hjärnans funktioner med symtom som varar minst 24 timmar eller leder till döden och utan annan uppenbar orsak annat än vaskulär [1]. Håller symtomen i sig kortare tid än 24 timmar kallas det en transitorisk ischemisk attack TIA [1]. Även om antalet strokefall minskat under de senaste åren drabbas varje år cirka 25 personer i Sverige av en stroke och cirka 10 av en TIA [2]. Av de som får stroke avlider knappt var femte inom tre månader [2]. Strokeincidensen ökar med stigande ålder men var femte patient som drabbas är under 65 år och stroke kan förekomma i alla åldrar, även hos barn [2, 3]. Strokebegreppet omfattar subarachnoidalblödning, efter blödning och ischemisk stroke varav den senare stroketypen är vanligast och står för cirka 85 procent av alla strokefall i Sverige [2]. grandiosa pan pizza classic kcal Antitrombotisk sekundärprevention efter TIA/ischemisk stroke. Icke-  ‎Akutbehandling · ‎Bakgrund · ‎Primärprevention · ‎Akut behandling av stroke. Rehabilitering efter stroke. Att få en stroke kan innebära en stor förändring i livet. Både du och dina närstående kan behöva anpassa er till den nya situationen. Du.


15 16 17 18 19 20 21 22 23